: : Pierwsze kroki

Czym jest Rubinius ?

Rubinius jest implementacją języka programowania Ruby.

Rubinius składa się z maszyny wirtualnej opartej na bajtkodzie, parsera składni, kompilatora bajtkodu, pokoleniowego odśmiecacza pamięci, kompilatora JIT oraz z podstawowych i rozszerzonych bibliotek języka Ruby.

Rubinius obecnie implementuje Ruby w wersji 1.8.7.

Licencja

Rubinius jest na licencji BSD. Więcej na ten temat znajdziesz w pliku LICENSE w źródłach Rubiniusa.

Instalacja

Rubinius działa na systemach Mac OS X oraz wielu systemach Unix/Linux. Wsparcie dla systemu Microsoft Windows jest planowane wkrótce.

Aby zainstalować Rubiniusa wykonaj poniższe kroki. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Pierwsze kroki.

  1. git clone git://github.com/rubinius/rubinius.git
  2. cd rubinius
  3. ./configure --prefix=/path/to/install/dir
  4. rake install

Gdy proces instalacji zakończy się, przeczytaj instrukcje wyjaśniające w jaki sposób dodać katalog bin do zmiennej PATH w systemie.

Rubinius zawiera już w sobie bibliotekę RubyGems, rake oraz rdoc. Aby zainstalować inną bibliotekę (np. nokogiri) wpisz rbx gem install nokogiri.

: : Pierwsze kroki

Tweet at @rubinius on Twitter or email community@rubinius.com. Please report Rubinius issues to our issue tracker.