: Fix a Failing Spec : : Write a Blog Post

How-To - Pisanie testów wydajnościowych

Dlaczego piszemy testy wydajnościowe?

Testy wydajnościowe są świetnym narzędziem aby porównać Rubiniusa z innymi implementacjami Rubiego np. MRI, JRuby, IronRuby itd. Celem testów wydajnościowych nie jest badanie samego Rubiniusa, dlatego upewnij się, że Twoje testy spełniają poniższe kroki:

  1. Zapoznaj się z istniejącymi testami w katalogu rubinius/benchmarks, np. benchmark/core/hash/bench_merge.rb.
  2. Każdy plik z testem powinien sprawdzać jedną specyficzną cechę Rubiego, np. różne sposoby usuwania kluczy/wartości z Hasha.
  3. Użyj frameworka do testów wydajnościowych.
  4. Napisz kod testu zwięźle i prosto.
  5. Testy wydajnościowe nie służą do badania samego Rubiniusa. Dlatego, jesli tworzysz testy dla klasy która ma metody z wykrzyknikiem i bez wykrzyknika, (tzw. non-bang i bang methods), użyjesz skopiwanej zmiennej dla metody z wykrzyknikiem, ale nie musisz kopiować zmiennej dla metody bez wykrzyknika.

Jeśli chcesz uruchomić testy możesz uruchomić ich plik lub cały katalog:

bin/benchmark benchmark/core/string/bench_case.rb
bin/benchmark benchmark/core
: Fix a Failing Spec : : Write a Blog Post

Tweet at @rubinius on Twitter or email community@rubinius.com. Please report Rubinius issues to our issue tracker.