: Uruchamianie Rubiniusa : : Udział w projekcie

Rozwiązywanie problemów

Poniżej przedstawiliśmy błędy, które możesz napotkać podczas kompilacji, instalacji czy uruchomienia Rubiniusa wraz z proponowanymi rozwiązaniami.

Dla każdego błędu, który napotkasz radzimy upewnić się, że pracujesz z najświeższym kodem Rubiniusa. Zanim rozpoczniesz dalsze poszukiwania radzimy wykonać poniższe kroki aby pobrać i skompilować najnowszy kod Rubiniusa:

$ git co master
$ git reset --hard
$ git pull
$ rake distclean
$ rake

Błąd:

ERROR: unable to find runtime directory

Rubinius was configured to find the runtime directory at:

  /Users/brian/devel/rubinius/runtime

but that directory does not exist.

Set the environment variable RBX_RUNTIME to the location
of the directory with the compiled Rubinius kernel files.

You may have configured Rubinius for a different install
directory but you have not run 'rake install' yet.

Rozwiązanie:

Jeśli skonfigurowałeś Rubiniusa z --prefix, uruchom rake install.

Jeśli skonfigurowałeś Rubiniusa z --prefix i zmieniłeś nazwę katalogu instalacyjnego po instalacji Rubiniusa, zrekonfiguruj Rubiniusa i zainstaluj ponownie.

Jeśli zmieniłeś nazwę katalogu źródłowego Rubiniusa, zrekonfiguruj go i zainstaluj ponownie.

Ogólnie rzecz biorąc, staraj się nie zmieniać nazw katalogu źródłowego i instalacyjnego po skompilowaniu i instalacji Rubiniusa.

: Uruchamianie Rubiniusa : : Udział w projekcie

Tweet at @rubinius on Twitter or email community@rubinius.com. Please report Rubinius issues to our issue tracker.