: Kompilacja : : Rozwiązywanie problemów

Uruchomienie Rubiniusa

Gdy zakończyłeś etap kompilacji (oraz opcjonalnie instalacji) Rubiniusa, możesz sprawdzić czy działa on poprawnie wpisując:

rbx -v

Rubinius działa bardzo podobnie do Rubiego z linii poleceń. Na przykład:

rbx -e 'puts "Hello!"'

Aby uruchomić plik z kodem Rubiego ‘code.rb’:

rbx code.rb

Aby uruchomić IRB (interaktywną konsolę):

rbx

Jeśli dodałeś katalog bin do zmiennej PATH Rubinius będzie wywoływany gdy wpiszesz którąś z poniższych komend (zupełnie tak jak w MRI): ruby, rake, gem, irb, ri, and rdoc.

Możesz dodać katalog bin Rubiniusa do zmiennej środowiskowej PATH tylko jeśli planujesz używać Rubiniusa do uruchamiania programów. Dzięki temu nie będzie on kolidował ze zwykłą wersją Rubiego (MRI), którą możesz mieć zainstalowaną w systemie w momencie kiedy nie będziesz chcieć używać Rubiniusa.

: Kompilacja : : Rozwiązywanie problemów

Tweet at @rubinius on Twitter or email community@rubinius.com. Please report Rubinius issues to our issue tracker.