: Pierwsze kroki : : Kompilacja

Wymagania

Upewnij się, że masz zainstalowane poniższe programy i biblioteki przed instalacją Rubiniusa. Poza tym przejrzyj podsekcje poniżej, które opisują dokładne wymagania dla danego systemu operacyjnego.

Poniżej zostały przedstawione sugestie co do programów oraz bibliotek wymaganych do skompilowania Rubiniusa. Twój system operacyjny lub system zarządzania pakietami może udostępniać inne odpowiedniki tych bibliotek.

Apple OS X

Najprostszym sposobem przygotowania środowiska w systemie Apple OS X jest zainstalowanie narzędzi XCode. Po zainstalowaniu, uaktywnij “developer mode crash reporting”: /Developer/Applications/Utilities/CrashReporterPrefs.app

Debian/Ubuntu

: Pierwsze kroki : : Kompilacja

Tweet at @rubinius on Twitter or email community@rubinius.com. Please report Rubinius issues to our issue tracker.