: Wymagania : : Uruchomienie Rubiniusa

Kompilacja Rubiniusa

Aby uruchomić Rubiniusa nie jest konieczna jego instalacja, wystarczy skorzystać z katalogu z kodem źródłowym. Poniższe instrukcje przedstawiają zarówno sposób instalacji jak i uruchomienia z katalogu z kodem źródłowym.

Rubinius używa LLVM (Low Level Virtual Machine - Maszyny Wirtualnej Niskiego Poziomu) jako kompilatora JIT (Just-In-Time). Rubinius polega na szczególnej wersji LLVM, która została skompilowana z włączonym C++ RTTI (run-time type information). Skrypt configure automatycznie zweryfikuje te wymagania szukając zainstalowanej wersji LLVM. Jeśli posiadasz już LLVM zainstalowaną w systemie i pomimo tego Rubinius nie chce z nią z jakiegoś powodu współpracować wtedy dobrym rozwiązaniem jest przekazanie parametu --skip-system do skryptu configure. Parametr ten spowoduje, że pominięta zostanie wersja systemowa LLVM podczas kompilacji, Rubinius użyje swojej wersji LLVM.

Pobieranie kodu źródłowego

Kod źródłowy Rubiniusa dostępny jest jako archiwum tar oraz jako projekt na Github’ie. Archiwum tar możesz pobrać tutaj.

Pobieranie źródeł przy pomocy Git’a:

  1. cd docelowy_katalog
  2. git clone git://github.com/rubinius/rubinius.git

Instalacja Rubiniusa

Jeśli planujesz używać Rubiniusa do uruchamiania swojej aplikacji to instalacja jest dobrym wyjściem. Możesz również uruchomić Rubiniusa bezpośrednio z katalogu ze źródłami (szczegóły poniżej).

Zalecamy instalację w katalogu, który nie wymaga użycia polecenia sudo lub uprawnień administratora (root). Aby zainstalować Rubiniusa wykonaj poniższe polecenia:

  1. ./configure --prefix=/ścieżka/do/katalogu/instalacyjnego
  2. rake install
  3. postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie aby dodać katalog bin do zmiennej środowiskowej PATH

Uruchamianie Rubiniusa z katalogu źródłowego

Jeśli zamierzasz pracować nad rozwojem kodu Rubiniusa ta opcja będzie dobrym rozwiązaniem.

  1. ./configure
  2. rake

Jeśli tylko zapoznajesz się z Rubiniusem, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie aby dodać katalog bin do zmiennej PATH.

Jeśli jednak pracujesz nad rozwojem Rubiniusa, NIE POWINIENEŚ dodawać katalogu bin do zmiennej PATH ponieważ podczas kompilacji Rubinius użyje swoich wersji komend ruby oraz rake - Rubinius wymaga dostępu do oddzielnej wersji Rubiego podczas kompilacji aby mógł zostać skompilowany i uruchomiony.

: Wymagania : : Uruchomienie Rubiniusa

Tweet at @rubinius on Twitter or email community@rubinius.com. Please report Rubinius issues to our issue tracker.