Wstecz: Kompilator JIT Do góry: Spis treści Dalej: Żłobek

Garbage Collector

This topic has missing or partial documentation. Please help us improve it.

See How-To - Write Documentation

  1. Źłobek
  2. Młoda Generacja
  3. Dojrzała Generacja
  4. Duże Obiekty
Wstecz: Kompilator JIT Do góry: Spis treści Dalej: Żłobek

Tweet at @rubinius on Twitter or email community@rubinius.com. Please report Rubinius issues to our issue tracker.