: Udział w projekcie : : Styl programowania

Komunikacja

This topic has missing or partial documentation. Please help us improve it.

See How-To - Write Documentation

Zespół pracujący nad projektem Rubinius docenia Twój wkład w projekt. Ponieważ Rubinius jest dużym i skomplikowanym projektem poprawna komunikacja może być czasami wyzwaniem. Odnośnie komunikacji polegamy w głównej mierze na kanale IRC, ponadto możesz się z nami skontaktować przy pomocy poniższych sposobów:

: Udział w projekcie : : Styl programowania

Tweet at @rubinius on Twitter or email community@rubinius.com. Please report Rubinius issues to our issue tracker.