: Etap pakowania : : Transformacje

Etap zapisu

Gdy zakończył się etap pakowania i utworzony został obiekt CompiledCode, Rubinius zapisuje tą metodą do pliku w celu późniejszego użycia. Na przykład, po tym jak pierwszy raz ładujemy plik, następne ładowanie nie będzie ładować już kodu Ruby i wykonywać wszystkich poprzednich etapów tylko ładuje CompiledCode bezpośrednio z pliku.

Etap zapisu jest bardzo prosty. Polega on na dodaniu do nazwy pliku z kodem źródłowym przyrostka c oraz wywołaniu Rubinius::CompiledFile.dump z obiektem CompiledCode z poprzedniego etapu jako argumentem oraz nazwą pliku do którego nastąpi zapis.

Kiedy zapisywanie się zakończy etap ten zwraca to co dostał na wejściu na wyjście (czyli CompiledCode). CompiledCode jest wartością zwracaną gdy cały etap kompilacji się skończy.

Pliki

Dostosowanie zapisu

Tak właściwie ten etap (zapisu) jest opcjonalny, wykonywany tylko wtedy gdy kompilowany jest plik. Kiedy kompilowany jest String, (np. przy pomocy eval), ten etap jest pomijany. W takim wypadku kompilator zatrzymuje się na etapie pakowania i zwraca CompiledCode.

Dzięki architekturze Rubiniusa łatwo jest dodać inne etapy na końcu procesu kompilacji i jeśli tylko te etapy zwrócą podaną na wejściu (lub zmienioną) CompiledCode wszystko będzie działać tak jak powinno.

Aby dowiedzieć się więcej o dostosowywaniu poszczególnych etapów kompilacji do swoich potrzeb przeczytaj Modyfikacja procesu kompilacji.

: Etap pakowania : : Transformacje

Tweet at @rubinius on Twitter or email community@rubinius.com. Please report Rubinius issues to our issue tracker.