: Etap zapisu : : Modyfikacja procesu kompilacji

Transformacje AST

Kompilator bajtkodu posiada prosty mechanizm transformacji AST, który rozpoznaje niektóre węzły AST i je zamienia. Zamienione formy emitują inny bajtkod niż te oryginalne. Kod źródłowy transformacji znajduje się w lib/compiler/ast/transforms.rb

TODO: opisz architekturę pluginów kompilatora

Transformacja Bezpiecznych Operacji Matematycznych

Ponieważ podstawowe biblioteki zbudowane są z tych samych bloków kodu Rubiego co każdy inny kod i ponieważ Ruby jest bardzo dynamicznym językiem z otwartymi klasami i mechanizmem późnego przypisania metod (podczas wykonywania programu, ang. late binding), możliwa jest zmiana działania podstawowych klas (np. Fixnum) w sposób który zburzy działanie innych klas opierających się na nich. Dla przykładu, wyobraźmy sobie poniższy kod:

class Fixnum def +(other) (self + other) % 5 end end

Z pewnością jest możliwe przedefiniowanie operacji dodawania aby zachowywała się inaczej lecz sprawi to, że inne klasy (np. Array) nie będą w stanie na przykład policzyć odpowiedniej długości. Dynamiczna natura Rubiego jest kijem z dwoma końcami w tym przypadku.

W bibliotece standardowej ‘mathn’ przedefiniowuje Fixnum#/ w sposób niebezpieczny i niekompatybilny. Biblioteka ta przypisuje Fixnum#/ to Fixnum#quo, która to metoda zwraca domyślnie Float.

Z powyższych powodów specjalny plugin kompilatora emituje inną nazwę metody gdy napotka metodę #/. Kompilator emituje #divide zamiast #/. Klasy Fixnum, Bignum, Float oraz Numeric wszystkie definiują tą metodę.

Transformacja bezpiecznych operacji matematycznych jest włączona podczas kompilacji podstawowych bibliotek. Podcza kompilacji kodu użytkownika ta transformacja nie jest aktywna. Dzięki temu Rubinius wspiera bibliotekę mathn bez stosowania niewygodnych praktyk.

: Etap zapisu : : Modyfikacja procesu kompilacji

Tweet at @rubinius on Twitter or email community@rubinius.com. Please report Rubinius issues to our issue tracker.