: Etap kodowania : : Etap zapisu

Etap pakowania

Po tym jak Generator został odpowiednio zakodowany podczas etapu kodowania, Rubinius pakuje bajtkod jako CompiledCode tworząc nową instancję klasy CompiledCode i ustawiając na niej kilka atrybutów.

Te atrubuty są dostępne na każdej instancji klasy CompiledCode. Aby otrzymać instancję CompiledCode z metody Rubiego wywołaj na niej executable.

Etap pakowania zamienia również wszystkie pomniejsze generatory (np. generatory dla bloków czy metod) na skompilowane metody (CompiledCode). Te pomniejsze skompilowane metody są dostępne w krotce literals w nadrzędnej skompilowanej metodzie.

Gdy Generator skończył pakowanie siebie jako CompiledCode, wywołuje etap zapisywania, przekazując CompiledCode na wejście.

Pliki

Dostosowanie pakowania

Ogólnie rzecz biorąc, metoda package została zaprojektowana aby wypełnić obiekt CompiledCode serią zmiennych. Możesz jednak użyć etapu pakowania aby wypełnić inny obiekt posiadający ten sam interfejs tymi danymi.

: Etap kodowania : : Etap zapisu

Tweet at @rubinius on Twitter or email community@rubinius.com. Please report Rubinius issues to our issue tracker.