: Etap generowania : : Etap pakowania

Etap kodowania

Po tym jak generator wygenerował bajtkod, musi odpowiednio go zakodować. Ten etap jest bardzo prosty i służy głównie ewidencjonowaniu.

Etap kodowania jest odpowiedzialny za dwie rzeczy:

Etap ten wykonywany jest na głównym obiekcie Generatora jak również na pomniejszych obiektach Generatora (tworzonych dla bloków, metod oraz innych struktur sterujących).

Po wykonaniu powyższego, obiekt Generatora przekazywany jest do następnego etapu czyli pakowania.

Pliki

Dostosowanie pakowania

Ponieważ ten etap jest bardzo prosty, nie jest konieczne jego dostosowanie. Może wystąpić konieczność zmiany jego działania (np. w celu profilowania lub wyświetlania na ekranie). Aby dowiedzieć się więcej o dostosowywaniu poszczególnych etapów kompilacji do swoich potrzeb przeczytaj Modyfikacja procesu kompilacji.

: Etap generowania : : Etap pakowania

Tweet at @rubinius on Twitter or email community@rubinius.com. Please report Rubinius issues to our issue tracker.