Spis treści

 1. Czym jest Rubinius?
 2. Pierwsze kroki
  1. Wymagania
  2. Kompilacja
  3. Uruchomienie Rubiniusa
  4. Rozwiązywanie problemów
 3. Udział w projekcie
  1. Komunikacja
  2. Styl programowania
 4. Ruby
  1. Skrypty
  2. Metody
  3. Stałe
  4. Klasy i moduły
  5. Bloki i konsturkcje Proc
  6. Zmienne lokalne
  7. Zmienne instancji
  8. Zmienne klasy
  9. Zmienne globalne
 5. Specyfikacja
  1. Kompilator
 6. Build System
 7. Bootstrapping
 8. Maszyna wirtualna
  1. Instrukcje
  2. Custom Dispatch Logic
 9. Kompilator bajtkodu
  1. Etap parsowania
  2. AST
  3. Etap generowania
  4. Etap kodowania
  5. Etap pakowania
  6. Etap zapisu
  7. Printers
  8. Transformacje
  9. Modyfikacja procesu kompilacji
 10. Kompilator JIT
 11. Garbage Collector
  1. Żłobek
  2. Młoda generacja
  3. Dojrzała generacja
  4. Duże obiekty
 12. Systemy Rubiniusa
  1. Primitives
  2. FFI
  3. Współbieżność
  4. IO
  5. C-API
 13. Narzędzia
  1. Debugger
  2. Profiler
  3. Analiza pamięci
 14. Jak
  1. zgłosić problem
  2. dodać specyfikację spec
  3. naprawić specyfikację spec
  4. napisać testy wydajnościowe
  5. napisać posta na bloga Rubiniusa
  6. napisać dokumentację
  7. przetłumaczyć dokumentację
 15. Dodatek A - Słowniczek
 16. Dodatek B - Warte przeczytania
 17. Słownik pojęć

Tweet at @rubinius on Twitter or email community@rubinius.com. Please report Rubinius issues to our issue tracker.